شماره تماس جهت رزرو سالن پذیرایی: 09126864576

نام شخص پاسخگو: آقای قمی