شماره تماس جهت رزرو سالن پذیرایی: ۰۹۱۲۶۸۶۴۵۷۶

نام شخص پاسخگو: آقای قمی

8 + 1 =